Новини

УЕИЕС 2021
11–12 ноември 2021 София
29-ми Международен Симпозиум Управление на енергийни, индустриални и екологични системи
2020-10-12

ICAI’21
30.09 - 03.10.2021, Варна
International Conference Automatics and Informatics’21 (ICAI’21)
2021-09-16

УЕИЕС 2020
12–13 ноември 2020 София
28-ми Международен Симпозиум Управление на енергийни, индустриални и екологични системи
2020-10-12

МТТ 2020
11–12 ноември 2020 Горна Оряховица
Конкурс - Изложение "МЛАДЕЖКО ТЕХНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО" 2020
2020-10-22

АИ'20
Октомври 1-3 2020, Варна
Международна конференция "Автоматика и информатика АИ'20
2020-06-22

УТЕИЕС 2019
Май 16-17, 2019
27-ми Международен Симпозиум "Управление на енергийни, индустриални и екологични системи.
2019-01-28

АИ 2019
October 03-04, 2019
Международна конференция "Автоматика и информатика 2019 .
2019-01-28

TECIS 2019
September 26-28, 2019 the 19th IFAC conference TECIS 2019 will be held in Sozopol, Bulgaria. We invite you for participation.
2019-01-18

CompSysTech'19
June 21-22, 2019, the 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’19) will be held in University of Ruse, Bulgaria. We invite you for participation.
2019-01-18

Контакти