За информация и актуални новини регистрирайте се във facebook група 'САИ "Джон Атанасов"' - https://www.facebook.com/groups/288349131688520