УТЕИЕС 2019

Май 16-17, 2019
27-ми Международен Симпозиум "Управление на енергийни, индустриални и екологични системи.

Detajls in UTEIES 2019
2019-01-28

Международна конференция "Автоматика и информатика 2019

October 3-4, 2019.

Detajls in AI'19
2019-01-28

TECIS 2019

September 26-28, 2019 the 19th IFAC conference TECIS 2019 will be held in Sozopol, Bulgaria. We invite you for participation..

Detajls in TECIS 2019
2019-01-18

CompSysTech'19

June 21-22, 2019, the 20-th International Conference on Computer Systems and Technologies (CompSysTech’19) will be held in University of Ruse, Bulgaria. We invite you for participation.

Detajls in CompSysTech'19
2019-01-18


Национален референтен списък НАЦИД

В Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране под номера 2,3 и 720 са включени следните издания на САИ: Списание "Автоматика и информатика", Международната конференция "Автоматика и информатика" и списанието "Information Technologies and Control. При следваща актуализация ще бъдат включени още две издания на САИ.

Detajls in НАЦИД
2018-12-10


Информационен ден по проект SMARTEL 2018-11-29

Detajls in Проект SMARTEL


IFAC conference TECIS 2019 in Sozopol, Bulgaria

Detajls in www.tecis19.tu-plovdiv.bg
2018-08-10


Международна конференция Advances in Neural Networks and Applications 2018 (ANNA’18)

Участниците в Международната конференция Advances in Neural Networks and Applications 2018 (ANNA’18), September 15-17, 2018, St. St. Konstantin and Elena Resort, Bulgaria могат да си запазат стаи в Международния дом на учените "Фредерик Жолио-Кюри, където ще се проведе конференцията, като информират управителя на дома за името на конференцията. https://ihsvarna.com/bg/контакти/
2018-08-01


МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АИ'18

Въз основа на заявен интерес от потенциални участници в Международната конференция "Автоматика и информатика'18", Националният организационен комитет взе решение срокът за приемане на доклади да бъде продължен до 5 септември 2018г.


НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ


В ход е конкурсът за Наградата на Президента на Република България за 2018 година на името на световноизвестния изобретател от български произход Джон Атанасов. Наградата „Джон Атанасов“ се връчва на изявили се в световен мащаб млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки. За повече информация:

ПРЕЗИДЕНТ - НАГРАДА ДЖОН АТАНАСОВ


ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА САИ
21 ноември 2017

Публикувано на 20 октомври 2017 г.


Регистрационна система за членство в САИ

Мотиви         Регистрационна форма          Ръководство за попълване на регистрационната форма


СПИСАНИЯ в САИ

Членовете на САИ могат да ползват литературни източници, между които списанията:

Автоматика и телемеханика - ISSN 0005-2310
РАН, "Наука", Москва
Гл.редактор: академик РАН С.Н.Васильев
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Computing and Informatics - ISSN 1335-9150
Slovak Academy of Sciences - Institute of Informatics
Editor-in-Chief: Ladislav Hluchy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science - ISSN 1641-876X
University of Zielona Gora Press, Poland
Editors: Andreas RAUH
Ekaterina AUER
Eberhard P.HOFER
Wolfram LUTHER
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Намират се в САИ - ул."Раковски" 108 стая 415 (Е. Димитрова)


ВРЪЗКИ С ДРУГИ СПИСАНИЯ

Cybernetics and Information Technologies (Print ISSN: 1311-9702; Online ISSN: 1314-4081)

Проблеми на техническата кибернетика и роботиката (Print ISSN: 0204-9848; Online ISSN: ISSN: 1314-409X)

International Journal on Information Technologies and Security (ISSN 1313-8251)


Индекс за цитиране